Lille Peter Edderkop – Børneteater for de mindste 1 ½ – 5 år

Lille Peter Edderkop er en af de kendteste danske børnesange vi har. Denne musikalske forestilling er bygget op omkring Knud Pheifers originale tekst på 12 vers, om den lille edderkop, der i medgang og modgang altid kravler op igen.

Børnene oplever, hvad den kræsne Peter spiser og hvad han oplever på sin rejse fra sin skov til byen og videre til Amerika. Børnene er med til at synge, klappe, fodre og hjælpe Lille Peter Edderkop.

Stykket er på mange måder tiltænkt at kunne fremme børns udvikling både sproglig og socialt. Måske er det det allerførste teaterstykke de oplever. Derfor sørger vi for en blid start så selv de mindste føler sig trygge.  

Stykket varer knap 40 min. og er velegnet både vuggestuebørn og børn i børnehaven.
På grund sprogets enkelthed er det samtidig særlig velegnet for tosprogede børn.

-Anmeldelse fra forestilling 24. januar 2015-
“Kære Holte Bibliotek!

Min kone og jeg overværede i går sammen med et barnebarn på 4 år den opsøgende teaterduo “Stjernekufferten”s opførelse af Knud Pfeiffers “Lille Peter Edderkop” på Holte Bibliotek. Vi var meget imponerede over de to skuespilleres greb om forestillingen, Line Testmann og Marco Martiri. De mere end 30 børn, der med deres lige så mange forældre og bedsteforældre overværede, eller rettere deltog i forestillingen, var tændte lige fra stykkets start. Line fastholdt børnene i samtlige forestillingens 38 minutter. Hun slap dem ikke med øjenene en eneste gang. Hun havde kontakt med dem alle. Marco udgjorde den diskrete men virkningsfulde visuelle og instrumentale baggrundskulisse, vekslende fra strofe til strofe. Bag de tos elegante servering af stykket må ligge et benhårdt forarbejde. Ikke en bevægelse var tilfældig! Ikke en replik var overflødig! Vi var meget imponerede! De to skuespillere gjorde “Lille Peter Edderkop” til stor scenekunst.
Vi håber på et gensyn med duoen!

Med venlig hilsen Jens Erik Staalby, Rundforbiparken 1A, st.th., 2850 Nærurm “

Lille Peter Edderkop
Her hele den originale tekst af Knud Pheifer.

1.    Lille Peter Edderkop er et lykkedyr,
 nu skal vi høre Peters eventyr.
Han kom til verden i en dejlig skov,
lille Peter Edderkop syntes det var sjov.

2.   I sin moders spindelvæv kravled han omkring,
 men han bestilte ingen verdens ting.
Så sa` hans moder: du skal fange fluer!
men  Lille Peter Edderkop tog en gyngetur.

3.   Peter tog en gyngetur i sin tynde snor
 men han bestilte stadig ikke spor.
Plud’slig mens han gynged` knækkede hans snor,
så blev Peter Edderkop borte fra sin mor.

4.    Peter han kravled rundt på må og få 
op i en hat han pludselig lige så.
Hatten kom på ho`det, Peter sad i ly,
så kom Peter Edderkop til den store by.

5.    Peter laved` spindelvæv de blev fejet ned, 
men han var flittig, han blev bare ved.
 For i en kuffert også spindes kan,
så kom Peter Edderkop kom til fremmed land.

6.    Han kom til Amerika, der blev Peter paf,
 skyskraberhuset, højt som en giraf,
oppe på taget kravled` han og spandt,
så blev Peter Edderkop svimmel og forsvandt.

7.   Lige ned i skæget hos sin gamle ven, 
men han krøb selv i kufferten igen.
En indianer lukked` låget op:
“Ugh, ugh, ugh, der sidder jo Peter Edderkop!”

8.    Mellem indianere tumled` han sig glad,
 her var der sjov og her var også mad.
Men til sidst så længtes manden atter hjem
 han tog Peter Edderkop med vor han kom frem.

9.  Damperen den sejlede havets Gud var vred
Peter blev søsyg det gik op og ned
Men da omsider han igen blev kvik
Så var Peter Edderkop i Upernavik

10.  Piitaq aasiannguaq qarmakkakkut majuarpoq.
Sialuit tutsipput, Piitap timaa masappoq.
Seqineq nuivoq, Piitap timaa panerpoq.
Piitaq aasiannguaq majuaqqilerpoq


11.  Med- og modgang Peter tog, ligefra han faldt.
 Gør du det samme, kan du klare alt.
Det er hvad du vil erfare gang på gang-
 bare kravle op igen som i Peters sang:

12.  Lille Peter edderkop kravlede op af muren
så kom regnen og skyllede Peter ned
Så kom solen og tørrede Peters krop
Lille Peter edderkop kravlede atter op